Dask Nedir?

Doğal Afet Sigorta Kurumu’nun kısaltması “DASK” ismiyle de anılan Zorunlu Deprem Sigortasını yönetmektedir. Türkiye’nin deprem riski yüksek olan bir coğrafyada bulunması, devleti kanuni düzenleme ile birlikte Zorunlu Deprem Sigortası oluşturmaya yöneltmiştir. Yaygın ismiyle bilinen “DASK” deprem nedeniyle oluşabilecek maddi hasarların tazmin etmesine yönelik oluşturulmuş bir sigorta sistemidir.

Bilmeniz Gerekenler

DASK Hangi Durumları Teminat Altına Alır?

Zorunlu Deprem Sigortasının güvencesini veren kurum devlettir. Zorunlu Deprem Sigortası, deprem, deprem sonucu oluşan yangın veya infilak sonucunda oluşan kayıpları karşılamak üzere oluşturulan bir sigorta poliçesidir.

Zorunlu Deprem Sigortasının Teminat limiti nedir?

150.000tl’ye kadar oluşacak zararları DASK poliçesi karşılar ancak ortaya çıkan zarar veya konutun yeniden inşa değeri daha yüksek ise Konut sigortası yaptırarak DASK poliçesinin eksik kaldığı yeri tamamlar ve tam koruma sağlarsınız.

Zorunlu Deprem Sigortasında Poliçe Bedeli Nasıl Belirlenir?

Hazine Müsteşarlığı’nca yayınlanan Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatı’na göre sigorta bedelinin tespitinde iki ana değişkene göre belirlenir. Bu üç değişken sırasıyla; meskenin brüt yüzölçümü, yapı tarzıdır, binanın bulunduğu deprem risk bölgesi.

Bu süreci kolaylaştırmak için adresi bilgilerinizi aşağıdaki ilk linke girerek DASK adres kodunuzu alabilir ve kod ile birlikte DASK sigorta primi ve sigorta bedeli hesaplamanızı ikinci linkten yapabilirsiniz.

Hangi Binalar Zorunlu Deprem Sigortası Kapsamı İçindedir?

6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu gereğince, aşağıda tanımlanmış binalar güvence altına alınır:

 • 587 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler (Ortak yerler dahil),
 • Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi arazi ve arsalar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar,
 • Bu binalar içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler,
 • Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler yaptırmak zorundadır.
Zorunlu Deprem Sigortasında (DASK)’ta ortak alanlar kapsam içinde midir?
 • Bina temeli
 • Taşıyıcı sistem; kolon ve kirişler
 • Ana Duvarlar
 • Bağımsız bölümleri birbirinden ayıran duvarlar
 • Merdivenler, sahanlıklar ve koridorlar
 • Asansörler
 • Tavan ve tabanlar

Zorunlu Deprem Sigortası teminatları kapsamındadır.

Arsa bedeli DASK kapsamı içinde midir?

Sigortalının arsa payı hakkı, konut durumuna bedeline konutun arsa payı dahil değildir.

Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında hasarım olduğunda ne yapmalıyım?

Deprem sonrasında, hasar meydana geldiğini öğrendikten sonra 125 Alo DASK Çağrı Merkezini arayarak hasar durumunu bilgilendirmelisiniz.

Genel Şartlar

Genel Şartlar ve daha detaylı bilgi için lütfen tıklayın

Zorunlu Deprem Sigortası (Dask)

Deprem ülkesinde yaşıyor ve her deprem sonrası ciddi hasarlara şahit oluyoruz. Dolayısıyla artık ülkemizde deprem sigortası zorunlu bir sigorta ürünü.

Deprem sigortası deprem sebepli hasarları güvence altına alan ve deprem sonrası yaşamın kaldığı yerden devam edebilmesi için ciddi güvence olanağı sağlayan önemli bir hizmettir. Ertelenmesi, bekletilmesi şu durumda tamamen zararımıza olacaktır çünkü ülkemizde depremler her an büyük hasarları yaratabilir özelliktedir.


Teklif Al