fbpx

Trafik Sigortası

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre Zorunlu Trafik Sigortası her aracın yapması zorunlu olan trafik sigortasıdır. Zorunlu Trafik Sigortası yaşanabilecek kazalarda karşı tarafın maddi hasarını teminat altına alır.

Zorunlu Trafik Sigortası sadece Türkiye sınırları içerisinde meydana gelen kazalarda geçerliliği vardır. Yeniden belirtmekte fayda var ki Zorunlu Trafik Sigortası sigortalının maddi hasarlarını karşılamaz karşı tarafın hasarlarını güvence altına almak için vardır. Meydana gelen kazada sigortalının kazalarını karşılayan kasko sigortasıdır.

Trafik Sigortası yıllık olarak yenilenen bir sigortadır. Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkan sürücülerin belirlenmesi halinde aracınız çekilir ve trafikten men edilirsiniz. Aracın geri alınması için cezanın ödenmesi ve trafik poliçesinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

Zorunlu Trafik Sigortası Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Sigorta şirketleri, trafik sigortası poliçesi yaparken trafik sigortası yaptırılan aracın hasar geçmişine, kullanım tarzına, ruhsat sahibinin bilgilerine, il plaka koduna, ikametgâh iline ve poliçelinin zamanında yenileme yapması veya gecikmelerine bakılmaktadır.

Hasar Anında

Hasarsızlık İndirimi

Hasarsızlık indirimi, zorunlu trafik sigortası yaptırma sürecinde merak edilen ana konulardan biridir. Hasarsızlık indirimi oranları sürücüye bağlı olarak yaptırılan indirimlerdir. Bu bağlamda sigortacı eğer ki kullandığı aracı değiştirmek isterse hasarsızlık indirimi hakkını saklı tutar.

 • 7 basamak (3. Yılında da hasarsızlık devam ediyorsa)
 • 6 basamak (2. Yılında da hasarsızlık devam ediyorsa)
 • 5 basamak (İlk yılı hasarsız tamamlandıysa)
 • 4 basamak (Trafiğe ilk kez çıkan araç sahipleri)
 • 3 basamak (İlk yılı hasarla sonuçlandıysa)
 • 2 basamak (2. Yılında da hasarla sonuçlandıysa)
 • 1 basamak (3. Yılında da hasarla sonuçlandıysa)

Kaza Tespit Tutanağı

Kaza tespit tutanağına erişmek için lütfen tıklayın

Genel Şartlar

Genel Şartlar ve daha detaylı bilgi için lütfen tıklayın


Teklif Al

Kara Yolu Yolcu Taşıma Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası

Bu sigorta, şehirler arası veya uluslararası yolcu taşıyan ve sigorta sözleşmesinde kayıtlı bulunan yolcuların, sürücülerin ve yardımcıların taşımacılık hizmetinin başlangıcından bitimine kadar, mola ve duraklamalar dahil geçen yolculuk süresi içerisinde maruz kalacakları her türlü kazaların sonuçlarına karşı teminat verir. Her bir motorlu kara taşıtı için ayrı poliçe düzenlenir. Poliçe kanunen zorunlu olup primi peşin ödenmek zorundadır.

Yeşilkart Sigortası

Yeşil Kart ile aracınızın yurt dışında ve Yeşil Kart’ın arkasında belirtilmiş olan üye ülkelerde kullanımı sırasında bir kimsenin ölümüne; yaralanmasına veya maddi zarara uğranmasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı, o ülkenin trafik kanununa göre size (işleten olarak) düşen hukuki sorumluluğu, yine aynı zorunlu limitler dahilinde teminat altına alabilirsiniz. Sigorta Şirketleri Yeşil Kart Sigortasını, üye ülkelerde kurulmuş olan Motorlu Taşıt Büroları adına ve acentesi olarak yapmaktadırlar. 01.01.2009 tarihi itibarıyla yeni Yeşil Kart Sigorta Tarife ve Talimatı yürürlüğe alınmıştır. Yeni tarife ile Trafik Sigortası’nda da yer alan hasarsızlık indirimi ve hasar artırımı uygulaması Yeşil Kart Sigortası’na getirilmiştir.

Zorunlu Kara Yolu Taşımacılık Sigortası

Poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre işletene düşen hukuki sorumluluğu, zorunlu sigorta limitlerine kadar temin eder.

Meydana gelen bir kazada zararın önlenmesi veya azaltılması amacıyla, sigorta ettirenin yapacağı makul ve zorunlu masraflar sigortacı tarafından karşılanır. Bu sigorta, işletenin (sigorta ettirenin) haksız taleplere karşı savunmasını da temin eder ve Türkiye sınırları içinde geçerlidir.

Artı Trafik Sigortası

Zorunlu Trafik Sigortası dışında sunulan artılarla kazalar karşısında daha güçlü ve hazırlıklı olmaya ne dersiniz?

Artı Trafik Sigortasıyla, Zorunlu Trafik Sigortası’na ek olarak üç adet avantaja daha sahip olursunuz.

 • Araç Yardımı
 • Sigortalı aracın çekilmesi
 • Vinç ile kurtarma / çekme hizmeti
 • Bulunmayan yedek parçaların temini
 • Sigortalı aracı emanet ve muhafazası
 • Profesyonel sürücü temin edilmesi
 • Tamirat sonrasında aracın teslim alınması
 • Araç bilgi hattı

Kişisel Yardım

 • Tıbbi nakil
 • Konaklama
 • Seyahatin tamamlanması ve ekibin geri gönderilmesi
 • Oto kiralama – kiralık araç
 • Refakatçi yakınının ziyareti ve konaklaması
 • Gerekli ilaçların sevki
 • Tedavi sonrası ikametgaha dönüşün sağlanması
 • Acil mesajların iletilmesi
 • Yakının vefatı durumunda ikametgaha öngörülmeyen dönüş
 • Cenazenin tıbbi uygun nakli

Ferdi Kaza Sigortası

Sigortalı aracı kullanan kişiye poliçede belirtilen limit değerinde ferdi kaza teminatı yaptırılabilir.

İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası

Zorunlu Trafik Sigortasının limitini aşan durumlarda devreye girmek üzere kaza başına poliçede belirtilen limitler ile sınırlı ihtiyari mali sorumluluk sigortası yaptırılabilir