Teklif Al / Get Prices Now

Yabancı Sağlık Sigortası Başvuru Formu / PRIVATE HEALTH INSURANCE APPLICATION FORM

MAKE YOUR HEALTH INSURANCE FOR YOUR HEALTH EXPENSIVES NOT JUST FOR RESIDENCE PERMIT!

SAĞLIK SİGORTANI SAĞLIK MASRAFLARIN İÇİN YAPTIR, SADECE İKAMET İZNİ ALMAK İÇİN DEĞİL. UCUZ VE EKSİK POLİÇELER YARI YOLDA BIRAKIR.

Bu zorunluluk ile Türkiye’de, vizenin veya vize muafiyetinin tanıdığı süreden ya da doksan günden fazla kalacak yabancıların ikamet izni almaları, ikamet izni alabilmeleri için de Türkiye’de faaliyet gösteren sigorta şirketlerinden özel sağlık sigortası yaptırmaları gerekiyor. Kısa dönem ikamet izni için bir yıllık sigorta yaptırmaları yeterli.

Yaptırılacak özel sağlık sigortasının kapsaması gereken en düşük teminat yapısı ve iptal koşulları gibi ayrıntılar, Hazine’ye bağlı Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından duyuruldu. Buna göre, sigortanın geçerli olduğu anlaşmalı sağlık kurumlarında yatarak tedavi teminatı limitsiz olmalı, anlaşmalı olmayan sağlık kurumlarında ise yıllık 20.000 TL ile limitli olmalı. Yatarak tedavi teminatında sigortalının katılım payı % 20. Ayakta tedavide teminat yıllık 2.000 TL ile limitli olmalı. Burada ise sigortalının katılım payı %40 olarak belirlenmiş durumda.

Elbette bunlar en dar kapsamlı teminatlar. İsteyen kişi daha üst planlardaki poliçelerden tercih edebilir.

Sigorta satın alırken, sigortanın asgari teminatları kapsadığından emin olunması büyük önem taşıyor. Asgari poliçelerde teminat yapısı, her şirketin ürünlerinde aynıdır. Yalnızca sigortanın geçerli olduğu sağlık kurumlarında farklılıklar olabilir. Bunun iyice sorgulanmasını tavsiye ederim. Diğer taraftan anlaşmalı olunan sağlık kurumları fiyat farkını doğurabilir. Tercih yaparken bu göz önünde bulundurulmalı.

Sigorta şirketleri, belirledikleri risk kabul şartları gereği, belli bir yaş üstündeki bir grubu ya da hastalıkları nedeniyle riskli bulduğu kişileri sigortalamayabilir. Böyle bir durumda kişinin sigortalanmadığına dair resmi yazıyı, sigorta şirketinden alarak Göç İşleri Genel Müdürlüğüne başvuran yabancı uyruklular bu şekilde değerlendirilecektir.

2013’ün Nisan ayında uygulamaya alınan yönetmelikle ikamet izni alacak yabancılara, özel sağlık sigortası yaptırma zorunluluğu getirilmiştir. Bu zorunluluk ile Türkiye’de, vizenin veya vize muafiyetinin tanıdığı süreden ya da doksan günden fazla kalacak yabancıların ikamet izni almaları, ikamet izni alabilmeleri için de Türkiye’de faaliyet gösteren sigorta şirketlerinden özel sağlık sigortası yaptırmaları gerekmektedir. Kısa dönem ikamet izni için bir yıllık özel sağlık sigortası yapılabilirken, iki yıllık özel sağlık sigortası yapan sigorta şirketleri de mevcuttur.

Asgari olarak yaptırılacak özel sağlık sigortasının kapsaması gereken en düşük teminat yapısı Hazine’ye bağlı Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından duyurulmuştur. Buna göre tüm anlaşmalı sağlık kurumlarında yatarak tedavi giderleri limitsiz, anlaşmalı olmayan sağlık kurumlarında ise yıllık 20.000 TL limit ve %20 sigortalı katılım payı ile karşılanmaktadır. Ayakta tedavi giderleri ise yıllık 2.000 TL limit ve  %40 sigortalı katılım payı ile karşılanır. (Daha üst teminatlarda poliçe alınması mümkündür).

Ayakta tedavi giderleri ise yıllık 2000 TL limit ve %40 sigortalı katılım payı ile karşılanır. (Daha üst teminatlarda poliçe alınması mümkündür).

Ayrıca poliçe üzerinde;“Yabancı Uyruk Sigortası, 6/6/2014 tarih ve 9 sayılı İkamet İzni Taleplerinde Yaptırılacak Özel Sağlık Sigortalarına İlişkin Genelge’de belirlenen asgari teminat yapısını kapsamaktadır” ifadesi mutlaka yer almalıdır.

Not: Oturma izni alındıktan sonra poliçenin iptal edilmesi mümkün değildir. Yalnızca aşağıdaki durumlarda poliçe iptali yapılabilmektedir:

  • Genelge gereğince ikamet izin süresini kapsayan yeni bir özel sağlık sigortası sözleşmesinin ibrazı,
  • İkamet izninin iptali,
  • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince Genel Sağlık Sigortası kapsamına dahil olunduğunu gösterir belge ibrazı.

Ayrıca; Türk vatandaşları için sağlık poliçelerinde uygulanan genel ve özel şartlar yabancılar için yapılan özel sağlık sigortası poliçeleri içinde geçerlidir. Bu konu ile ilgili olarak özel sağlık sigortası bölümünden faydalanabilirsiniz.

Yabancı Sağlık Sigortası Başvuru Formu / PRIVATE HEALTH INSURANCE APPLICATION FORM

Yalnızca aşağıdaki durumlarda poliçe iptali yapılabiliyor;

  • Genelge gereğince ikamet izin süresini kapsayan yeni bir özel sağlık sigortası sözleşmesinin ibrazı
  • İkamet izninin iptali
  • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince Genel Sağlık Sigortası kapsamına dahil olunduğunu gösterir belge ibrazı

Oturma iznini aldıktan sonra poliçeyi iptal etmek ise mümkün değil. Böyle bir durumda İçişleri Bakanlığı Göç İşleri Genel Müdürlüğü’ne bilgi veriliyor.

Size en uygun sigorta teminatına sahip olmak ve özel sağlık sigortası paketlerini sigorta şirketlerine göre karşılaştırmak için ACENTELİĞİMİZDEN  hemen teklif alabilir veya 0532 111 26 87 Destek Hattımızı arayarak sağlık sigortaları konusunda uzman müşteri temsilcilerimizle görüşebilirsiniz.


Teklif Al / Get Prices Now